Šola košarke ŽKK Athlete Celje  poteka na vseh celjskih osnovnih šolah in po osnovnih šolah v Šoštanju ter Velenju. V proces treningov je trenutno vključenih okoli 250 deklic.

TRENERJI

Vsi trenerji imajo ustrezno izobrazbo iz znanje ter se vsako leto izpopolnjujejo na rednih licenčnih seminarjih za vodenje pionirskih ekip.

NALOGE IN CILJI

  • Približevanje košarke otrokom na njim zanimiv način
  • Učenje osnovnih košarkarskih prvin
  • Seznanjanje otrok z splošnimi košarkarskimi pravili
  • Izboljšanje motoričnih sposobnosti in razvoj samozavesti
  • Selekcioniranje otrok za igranje v pionirskih selekcijah kluba

INTERNA LIGA

Na osnovnih šolah, kjer poteka Šola košarke ŽKK Athlete Celje trenerji  vsem udeleženkam šole košarke ponujajo interno ligo, kjer se med seboj pomerijo dekleta iz različnih osnovnih šol in dodatno spodbujajo zdravo tekmovalnost in spoznavajo košarko na nov, dodaten način.

Dodajmo, da je Šola košarke Athlete Celje, ki je primarno namenjena športnemu udejstvovanju čim večjega števila otrok ter predstavljanju in učenju košarkarskih elementov, tudi osnova za sestavljanje klubskih selekcij, saj se otroci, ki se izkažejo s svojim košarkarskim znanjem, lahko, ko je za to čas, pridružijo tudi tekmovalnim ekipam Ženskega košarkarskega kluba Athlete Celje.

Velika zahvala tudi osnovnim šolam, ki nam stojijo ob strani pri projektu, ki želi čim več mladih otrok odvrniti od računalnikov in domačega posedanja ter jim poskuša vsaj malo bolj aktivirati osnovnošolski vsakdan. S sodelovanjem Šole košarke so največ pridobili otroci, ki se sedaj lahko brezplačno udeležujejo košarkarske vadbe, ki poteka pod nadzorom usposobljenih trenerjev. Upamo, da bomo vsaj tako uspešno, če ne še bolj, nadaljevali in delovali tudi v prihajajočih sezonah. Zahvala gre tudi trenerjem, ki se vsakodnevno borijo z energije polnimi otroci.

Klavdija Oblak, vodja šole košarke: “V sezoni 2016/17 bomo šolo košarke izvajali na 13 osnovnih šolah. Otroke bomo na treninge, tako kot v prejšnjih letih, privabili z lastnimi predstavitvami in s sodelovanjem s KZS v okviru Igrive košarke. Treninge košarke bomo popestrili z Interno ligo, obiski članskih igralk in raznimi tekmovanji. Pomembno je, da se po vseh šolah opravi dober pregled otrok od 1. do 4. razreda in da se jih pravilno usmeri v selekcije. Dobro se zavedamo, da je šola košarke podlaga za klubske selekcije, zato damo velik poudarek na aktivnosti trenerjev po šolah, sodelovanju s športnimi pedagogi in seveda s starši. Glede na bazo otrok, ki jo imamo in njihove sposobnosti, verjamem, da celjsko košarko čaka še zelo lepa prihodnost.”